آیا جنس ايمپلنت ها با یکدیگر متفاوت است؟

آیا جنس ايمپلنت ها با یکدیگر متفاوت است؟

جنس همه ايمپلنت ها از تيتانيوم است. ولي نوع تيتانيوم در ايمپلنت ها فرق مي كند. البته آنچه در ايمپلنت ها مهمتر است طراحي ايمپلنت و پوشش سطحي ايمپلنت ها است كه در ايمپلنت هاي مختلف متفاوت است و باعث چسبندگي سريعتر به استخوان مي شود.


تعرفه ایمپلنت


ادامه مطلب

ايمپلنت كره اي يا اروپايي استفاده كنيم؟

ايمپلنت كره اي درجه يك از خيلي ايمپلنت هاي اروپايي بهتر است. مگاژن يک ايمپلنت آلماني_كره اي است كه در بسياري از كشور هاي دنيا در حال استفاده است و داراي به روزترين تكنولوژي دنيا است.

برند مگاژن :

ايمپلنت كره اي درجه يك از خيلي ايمپلنت هاي اروپايي بهتر است. مگاژن يک ايمپلنت آلماني_كره اي است كه در بسياري از كشور هاي دنيا در حال استفاده است و داراي به روزترين تكنولوژي دنيا است.برند مگاژن :

ايمپلنت كره ای درجه يك از خيلي ايمپلنت هاي اروپايي بهتر است. مگاژن يک ايمپلنت آلماني_كره اي است كه در بسياري از كشور هاي دنيا در حال استفاده است و داراي به روزترين تكنولوژي دنيا است.


برند ITI

بهترين ايمپلنت موجود در بازار دنيا، ايمپلنت ITI است كه توسط شركت اشترومن تولید و عرضه میشود. اين ايمپلنت جزء قديمي ترين و به روزترين ايمپلنت های دنيا است كه تكنولوژي منحصر به فرد دارد و در نوع SLA active آن ايمپلنت و روكش را مي توان در همان روز تحويل بيمار داد.

کیفیت ايمپلنت هاي ايراني !؟
درمورد ايمپلنت هاي ايراني كه جديداً چند كارخانه در حال توليد اين ايمپلنت ها هستند كيفيت اين ايمپلنت ها نسبت به ايمپلنت هاي كره اي پايين تر است ولي قيمت بسيار پايين دارند.


اطلاعات بیشتر